สาขา อิมพีเรียล สำโรงระดับ มัธยมปลาย สอบถามที่สถาบันนะคะ
สาขา โลตัส ศรีนครินทร์ระดับ มัธยมปลาย สอบถามที่สถาบันนะคะ 


กำหนดการสอบเข้า ม.1 , ม.4

   - สตรีสมุทรปราการ

   - ราชวินิต บางแก้ว

   - เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ