สาขา อิมพีเรียล สำโรง



ระดับ มัธยมปลาย สอบถามที่สถาบันนะคะ




สาขา โลตัส ศรีนครินทร์



ระดับ มัธยมปลาย สอบถามที่สถาบันนะคะ



 


กำหนดการสอบเข้า ม.1 , ม.4

   - สตรีสมุทรปราการ

   - ราชวินิต บางแก้ว

   - เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ